به اطلاع دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه  می رساند کلاس درس حسابداری پیشرفته ۱  روز سه شنبه  25 فروردین تشکیل نمیگردد.

به بقیه دوستان هم اطلاع رسانی نمایید تاريخ : سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ | 9:36 | نویسنده : یونس محمدی |
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای روز یکشنبه مورخه 16 فروردین ماه در دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه مطابق برنامه قبلی  تشکیل می گردد.تاريخ : یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴ | 11:43 | نویسنده : یونس محمدی |
 

 

نمرات درس اصول تنظیم و کنترل بودجه 

  نمرات از طریق سیستم دانشجویی اعلام گردید.تاريخ : یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ | 13:16 | نویسنده : یونس محمدی |

نمرات درس مروری بر حسابداری از طریق

سیستم گلستان اعلام گردید 

 تاريخ : یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ | 13:15 | نویسنده : یونس محمدی |
نمرات قطعی درس حسابداری دولتی 2  از طریق سیستم دانشجویی اعلام گردید.

 تاريخ : یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ | 0:5 | نویسنده : یونس محمدی |

دهه فجر ،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهاي اسلامي، مقطع رهايي ملت ايران و بخشي از تاريخ ماست كه گذشته را از آينده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران نقطه اي تعيين كننده و بي مانند بشمارميرود.تاريخ : جمعه ۱۰ بهمن۱۳۹۳ | 16:10 | نویسنده : یونس محمدی |
به اطلاع دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی مرکز قصر شیرین

می رساند کلیه نمرات بزودی از این طریق اعلام خواهد شد.تاريخ : سه شنبه ۷ بهمن۱۳۹۳ | 23:40 | نویسنده : یونس محمدی |

دانشجویان عزیز در صورت اعتراض به نمره خود می توانند از بخش نظرات اعتراض خود را اعلام نمایند یا به سیستم گلستان دانشگاه مراجعه نمایند .

نمراتی که تغییر یافته اند در سیستم گلستان اعمال می گردد.

ردیف           شماره دانشجویی                           نمره 

1

890104820

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.00

سيزده

2

900024244

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

10.80

ده و هشت دهم

3

900145928

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

17.16

هفده و شانزده صدم

4

880035645

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

10.80

ده و هشت دهم

5

900026128

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

16.32

شانزده و سي و دو صدم

6

861109197

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

10.51

ده و پنجاه و يک صدم

7

909744116

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

8.21

هشت و بيست و يک صدم

8

900160342

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.17

سيزده و هفده صدم

9

900176915

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

9.27

نه و بيست و هفت صدم

10

900182256

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

15.48

پانزده و چهل و هشت صدم

11

900036961

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

16.48

شانزده و چهل و هشت صدم

12

909744198

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

12.00

دوازده

13

900216243

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

14.00

چهارده

14

900222958

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

19.44

نوزده و چهل و چهار صدم

15

890107856

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

10.62

ده و شصت و دو صدم

16

880035964

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

11.39

يازده و سي و نه صدم

17

871180126

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

15.54

پانزده و پنجاه و چهار صدم

18

890107884

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

15.00

پانزده

19

890107910

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

11.01

يازده و يک صدم

20

890107920

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

12.39

دوازده و سي و نه صدم

21

871193992

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

9.49

نه و چهل و نه صدم

22

900049103

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

15.51

پانزده و پنجاه و يک صدم

23

890006699

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

10.00

ده

24

900272821

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

12.27

دوازده و بيست و هفت صدم

25

900278377

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

15.17

پانزده و هفده صدم

 

 

 

26

880283607

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

----

غايب در امتحان

27

900292369

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

12.33

دوازده و سي و سه صدم

28

870051087

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

----

غايب در امتحان

29

866135113

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

----

غايب در امتحان

30

890108182

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.77

سيزده و هفتاد و هفت صدم

31

890108186

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

14.30

چهارده و سه دهم

32

900338595

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

19.16

نوزده و شانزده صدم

33

861399728

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

11.05

يازده و پنج صدم

34

890298534

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

12.73

دوازده و هفتاد و سه صدم

35

890006845

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

16.60

شانزده و شش دهم

36

890108334

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

12.48

دوازده و چهل و هشت صدم

37

900380688

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.92

سيزده و نود و دو صدم

38

900075512

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.39

سيزده و سي و نه صدم

39

890108369

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

9.27

نه و بيست و هفت صدم

40

900075928

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

17.07

هفده و هفت صدم

41

935041043

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.86

سيزده و هشتاد و شش صدم

42

900077538

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

14.14

چهارده و چهارده صدم

43

900399228

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.08

سيزده و هشت صدم

44

880225262

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

14.01

چهارده و يک صدم

45

900081021

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

18.35

هيجده و سي و پنج صدم

46

900414825

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

18.19

هيجده و نوزده صدم

47

880266198

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.89

سيزده و هشتاد و نه صدم

48

909744584

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

12.95

دوازده و نود و پنج صدم

49

880033680

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

9.24

نه و بيست و چهار صدم

50

900432979

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

17.04

هفده و چهار صدم

 

 

 

51

900433446

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

13.64

سيزده و شصت و چهار صدم

52

890108615

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

18.60

هيجده و شش دهم

53

871315311

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

8.30

هشت و سه دهم

54

900457225

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

18.04

هيجده و چهار صدم

55

900092668

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

14.29

چهارده و بيست و نه صدم

56

900092710

كارشناسي-حسابداري (چندبخشي )

9.33

نه و سي و سه صدم

 تاريخ : جمعه ۳ بهمن۱۳۹۳ | 21:56 | نویسنده : یونس محمدی |
تاريخ : یکشنبه ۷ دی۱۳۹۳ | 10:0 | نویسنده : یونس محمدی |

**قابل توجه دانشجویان گرامی** 

 با توجه به رایزنی های بعمل امده با شرکت همکاران سیستم بزودی سری جدید  دوره های آموزشی همکاران سیستم در شهرستان سرپل ذهاب برگزار می گردد.  

علاقه مندان می توانند جهت پیش ثبت نام از بخش نظرات امادگی خود را اعلام نمایند.تاريخ : سه شنبه ۲ دی۱۳۹۳ | 19:30 | نویسنده : یونس محمدی |
کلیه کلاسهای دانشگاه به پایان رسیده است .تاريخ : سه شنبه ۲۵ آذر۱۳۹۳ | 20:57 | نویسنده : یونس محمدی |
به اطلاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین می رساند کلیه کلاسهای درس روز پنج شنبه ۱۳ آذر ماه اینجانب  تشکیل نمی گردد. تاريخ : دوشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۳ | 21:56 | نویسنده : یونس محمدی |
 

کلاس درس حسابداری پیشرفته ۲ روزهای دوشنبه از ساعت ۱۵-۱۳:۳۰ برگزار  می شود.تاريخ : سه شنبه ۶ آبان۱۳۹۳ | 9:29 | نویسنده : یونس محمدی |
کلاسهای دانشگاه ازاد اسلامی مرکز قصرشیرین به شرح زیر تشکیل خواهد گردید .

دولتی ۲   دولتی ۲(گردشی)/مروری بر حسابداری(گردشی)   مروری بر حسابداری   اصول تنظیم و کنترل بودجه

۱۳-۱۱:۳۰                                 ۱۵-۱۳:۳۰                               ۱۶:۴۵-۱۵:۱۵                ۱۸:۳۰-۱۷تاريخ : سه شنبه ۶ آبان۱۳۹۳ | 9:25 | نویسنده : یونس محمدی |

 

*قابل توجه دانشجویان عزیز*

*کلیه نمرات از طریق سیستم گلستان اعلام گردید. *تاريخ : پنجشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۳ | 9:8 | نویسنده : یونس محمدی |
نمرات درس حسابداری دولتی ۲  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین  از طریق پرتال دانشجویی دانشگاه اعلام گردید .

تاريخ : دوشنبه ۵ اسفند۱۳۹۲ | 0:31 | نویسنده : یونس محمدی |

ادرس جدید سامانه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین  http://185.47.49.85 می باشدتاريخ : شنبه ۳ اسفند۱۳۹۲ | 23:40 | نویسنده : یونس محمدی |
تاريخ : شنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۲ | 12:55 | نویسنده : یونس محمدی |

 

 

 

 

نظام پولي بين المللي در گذشته حال و آينده   دانلود


تاريخ : شنبه ۱۶ آذر۱۳۹۲ | 10:27 | نویسنده : یونس محمدی |
به اطلاع دانشجویان دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب می رساند که امتحانات میان ترم بشرح زیر برگزار میگردد :

1- اصول حسابداری 1 پنج شنبه مورخه چهاردهم آذر ماه ساعت 13:30

2- اصول حسابداری 2 پنج شنبه مورخه چهاردهم آذرماه ساعت 8:30تاريخ : یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ | 20:21 | نویسنده : یونس محمدی |
  • وی عشق
  • سماق